Vídeň všemi smysly

Dne 6. 12. 2019 se pro žáky druhých až čtvrtých ročníků odborných oborů uskutečnila jazykově- poznávací exkurze do rakouské metropole.

Naše výprava začala v brzkých ranních hodinách u budovy naší školy. Cesta do Vídně trvala necelých pět hodin a hned po příjezdu nás čekala prohlídka historického jádra Vídně, která byla doplněna o výklad naší paní průvodkyně. Mohli jsme vidět muzejní čtvrť, budovu parlamentu, vídeňskou radnici, divadlo Burgtheater, parkem Volksgarten jsme prošli kolem Hofburgu – bývalého sídla císařů a současného sídla prezidenta, nechyběly slavné Příkopy – Am Graben a katedrála Stephansdom, která se pyšní překrásnou výzdobou, Albertina, opera a mnoho dalších pamětihodností.

Ta nejdůležitější část exkurze nás čekala krátce po poledni. Navštívili jsme interaktivní muzeum Time Travel zaměřené na historii Vídně. Celá prohlídka byla pojata zážitkovou formou. Muzeum se nachází v podzemních prostorách centra Vídně a díky stroji času jsme se v 5D kině přenesli do doby římské, do původního města Vindobona. Nechyběly další důležité momenty z vídeňské historie, jako např. morová epidemie, stavba katedrály, obléhání Vídně Turky, nástup habsburské dynastie atd. Po zhlédnutí filmu jsme byli dokonce i na audienci u císařského páru, který nám vysvětlil historii svého rodu. Virtuálně jsme měli možnost zúčastnit se plesu v opeře, sledovat Mozarta a Strausse při hře, či posedět při hudbě se štamgasty v typické vídeňské hospůdce. Nezapomnělo se ani na důležité momenty a osobnosti minulého století – např. světové války, vyhlášení republiky. Útok německých vojsk a nálety na Vídeň jsme s autentickými zvukovými i vizuálními efekty přečkali v bunkru. Návštěva muzea byla završena projížďkou fiakrem (opět virtuálně) po Vídni a otestováním našich nově nabytých poznatků.
Naše výprava pokračovala osobním volnem, ve kterém každý z nás podnikl to, na co měl zrovna chuť. Ať už to byla návštěva místních výtečných kaváren, obchodních center, či vánočních trhů. Nesměl chybět ani tradiční vánoční vídeňský punč (nealkoholický). Nikdo nemohl opustit Vídeň bez vánočního hrníčku, ve kterém se punč podává. Na trzích jsme měli možnost ochutnat sváteční speciality v podobě polévky v chlebu, karamelizovaná jablka a jiné pochutiny.

Ačkoliv je Vídeň krásně nazdobená po celý den, ta pravá krása se projevila až po setmění, kdy jsme mohli pouze žasnout nad nádherně osvětlenými ulicemi. Příjemně strávený volný čas ale rychle uplynul a v 17:00 hodin nadešel čas odjezdu domů.

Exkurze se nám velice líbila a přinesla nám spoustu zajímavých informací, poznatků a ohromila nás příjemnou vánoční atmosférou. Příští rok bychom ocenili další podobnou exkurzi. Zároveň chceme poděkovat i učitelskému doprovodu za organizaci, a to paní Rumpelové a Szeligové.

Lucie Klotková a Nela Němcová, V3.A

Fotogalerie ke zhlédnutí