Do Německa na zkušenou

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhla na naší škole beseda s názvem „Do Německa na zkušenou“, které se zúčastnily třídy V3.A, O3.A, G5.A a G8.A. Do školy zavítal student oboru Mezinárodní studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a člen Česko-německého fóra mládeže Daniel Sedlařík, který studenty informoval o možnostech studia a práce v Německu v rámci letních i celoročních brigád. Během přednášky zaznělo několik webových odkazů, které nabízejí různé česko-německé projekty, možnosti výměnných pobytů mládeže i práci v několika dobrovolnických organizacích. Naši studenti se zajímali nejen o studia a stipendijní pobyty v Německu, ale také se dotazovali na jazykové zkoušky (B2/C1), které potřebují k přijetí na německé VŠ, a na možností získání stipendií či studentských půjček (Bafög), které jsou určeny i cizincům. Jejich výhoda spočívá v tom, že se splácejí teprve až po nalezení takové práce, která Vám dodatečné splácení finančně umožní.

Celá beseda byla velmi zajímavá a poučná a studentům určitě pomohla rozšířit si obzory ohledně studia a pracovních příležitostí v německy mluvících zemích.

Za PK Cizí jazyky Mgr.  Petra Moskva