Žáci G7.A navštívili Katedru germanistiky Ostravské univerzity

Těsně před podzimními prázdninami jsme se vydali navštívit Katedru germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde proběhly workshopy na téma „Radují a zlobí se Němci a Češi stejně? Aneb vyjadřování emocí v němčině a v češtině“ a druhý s názvem „Deutschland und Österreich – die kleinen Unterschiede“. Oba dva byly velmi interaktivní, hráli jsme hry, kreslili, doplňovali pracovní listy, vyjadřovali pocity v němčině a podobně.

Celá akce byla pěkným zpestřením a zároveň i hezkým začátkem prázdnin. Všichni jsme si ji náležitě užili a doufáme, že podobných workshopů se zúčastníme i příště. Myslím, že jsme si odnesli plno zajímavých poznatků, které se nám budou hodit kupř. do německé konverzace.

Beáta Zemanová, G7.A