Školní kolo konverzační soutěže v němčině

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém, kterého se zúčastnili vybraní žáci vyššího gymnázia. Všichni účastníci nejprve prověřili své jazykové schopnosti v poslechu. Poté pohovořili před porotou na vybrané téma. Třetím úkolem byl popis obrázku a na závěr se všichni žáci aktivně zapojili do diskuze nad úkoly, u nichž se měli dobrat i konečného výsledku. Celkovým vítězem se stala Karolína Bialońová ze třídy G6.A, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Na druhém místě skončila Karin Dugasová z G5.A a na třetím pak Petr Gajdošík z G7.A.

Blahopřejeme vítězce a děkujeme i všem zbývajícím účastníkům, kteří ukázali, že německy nejen mluví, ale dokážou v tomto jazyce i aktivně přemýšlet a diskutovat.

Mgr. Jitka Sekerová a Mgr. Marek Zágora