„Naše možná budoucnost?“ aneb exkurze ve firmě LKW WALTER

Ve čtvrtek 6. října 2016 se „němčináři“ z O3.A, V3.A, T3.C a O4.A vydali do Vídně, města valčíků, opery, umění a někdejšího sídla císařů. Tentokrát jsme se ovšem nešli bavit do zábavního parku Prater nebo se kochat impozantní architekturou staveb minulých století, ale naším hlavním cílem byla exkurze do přepravní firmy LKW Walter, která má ve Vídni své sídlo, zabývá se logistikou a obchoduje po celé Evropě.

Za poměrně chmurného podzimního počasí jsme se v brzkých ranních hodinách vydali vstříc novým zážitkům a novému poznání. A protože nikdo z nás se nenechal deštivým počasím odradit, panovala mezi námi příjemná atmosféra už po odjezdu z Orlové. Po jízdě v koloně aut jsme se konečně dostali přímo k LKW Walter, kde nás přivítala paní Dita Mahdalicek z oddělení pro zákazníky. Pak jsme zasedli do konferenční místnosti, kde nám firmu představila prostřednictvím krátkého filmu a prezentace. Zde jsme také obdrželi propagační materiály a drobné upomínkové předměty. Byli jsme ohromeni velikostí firmy, která v současné době zaměstnává kolem 1500 pracovníků.

Poté, rozděleni do menších skupin, nám zaměstnanci transportního oddělení ukázali prostředí firmy. Vysvětlili nám, v čem spočívá jejich práce, jak se k práci dostali, co je náplní jednotlivých pracovních pozic a jaké benefity firma zaměstnancům nabízí. Zároveň trpělivě odpovídali na naše dotazy. Zaujaly nás moderně vybavené kanceláře, způsob práce a hlavně celkový přístup k zaměstnancům. Společnost LKW Walter hledá hlavně lidi, kteří umí pracovat v kolektivu, umí dobře komunikovat a nemají strach se stále učit něčemu novému. Po prohlídce jsme se opět přesunuli do konferenční místnosti, kde nám bylo nabídnuto občerstvení a pokračovala diskuse o práci v této prosperující a perspektivní firmě. Vyslechli jsme si informace o možné odborné praxi a možnosti stálého zaměstnání po absolvování studia.

Nakonec nesměla chybět společná fotka a pak již mohla následovat malá prohlídka historického centra Vídně. Po zhlédnutí několika památek, jako např. Hofburgu, bývalé rezidence rakouského císaře, či vyhlášené vídeňské radnice Rathaus, jsme využili osobního volna k nákupům nebo posezení u kávy. Bohužel čas je neúprosným pánem, a tak jsme museli v pozdních odpoledních hodinách vyrazit zpět směrem k domovu.

Exkurze byla pro všechny velmi přínosná. Pro mnohé z nás byla velkou motivací a vidinou skvělé pracovní příležitosti po maturitě. Kromě zajímavých zážitků jsme si odvezli i odhodlání ke zvýšenému nasazení ve studiu, a to hlavně cizích jazyků, bez kterých se v dnešním světě opravdu neobejdeme a jejich znalostí tak můžeme zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Jen jsem zvědavá, jak nám to odhodlání dlouho vydrží. Všichni jsme si chválili příjemně prožitý den, ve kterém jsme získali nové informace nejen o firmě, ale i o krásách Vídně. A že bylo nevlídné počasí? Na to jsme už dávno zapomněli.

Za nás za všechny děkuji paní učitelce Mgr. Rumpelové i paní učitelce Mgr. Moskvě za skvěle zorganizovaný den a příležitost zúčastnit se této exkurze.

Nela Jurygáčková, O3.A

Doplňující informace:
S firmou LKW Walter udržuje naše škola kontakty již 6 let. V průběhu této spolupráce získali 4 studenti stálou práci, 1 student 2 prázdninové brigády a 3 studenti zde vykonávali třítýdenní praxi v rámci projektu Leonardo. Firma sponzoruje účast našich žáků na mezinárodních veletrzích fiktivních firem ve Vídni a účastní se na naší škole projektu „Konkurz pro tebe“ – výběrového řízení žáků.

Zástupci firmy pravidelně organizují besedu pro žáky v posledním studijním ročníku a každé 2 roky sponzorují exkurzi pro studenty přímo ve firmě ve Vídni. Přejeme si, aby žáci využili této možnosti ucházet se o práci ve firmě LKW Walter, pilně se učili cizí jazyky a stále na sobě pracovali.

Za sekci německého jazyka Mgr. Svatava Rumpelová

 lkw-walter1 lkw-walter6 lkw-walter5

lkw-walter4 lkw-walter3 lkw-walter2