Úspěch v německé překladatelské soutěži

Spolupráce naší školy s katedrou germanistiky OU v nejrůznějších oblastech se stala již dobrou tradicí. Vyučující katedry nabízejí studentům SŠ možnost obohatit svůj volný čas kreativní činností, procvičit si němčinu z nevšední perspektivy a mimo jiné utkat se s vrstevníky v jedinečném překladatelském „zápase“. Letos proběhl už 3. ročník této soutěže. Studenti si mohli vybrat z nabídky literárních textů – překlad básní, komiksů a odborných textů – překlad návodů a překlad z německého tisku.

A právě oblast odborných textů zaujala naši studentku z O3.A Nelu Jurygáčkovou, která si vybrala překlad příbalového letáku z oblasti farmaceutiky. A uspěla na výbornou. Mladí překladatelé si musí poradit s nejedním „překladatelských oříškem“ a vlastní metodou a zkušeností se tak propracovat k osobitému rukopisu překladu. Práce studentů posuzují odborníci na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, z nichž mnozí se překladům sami intenzivně věnují.

Veřejné vyhodnocení prací pak proběhlo v rámci festivalu Kulturpunkt dne 18. 4. 2017. Neudílelo se tradičně umístění, jak bývá zvykem, ale vybráni byli 4 nejlepší autoři překladů a mezi nimi právě výše jmenovaná studentka Nela Jurygáčková. Soutěžící obdrželi diplom, věcnou cenu a odborný posudek svého překladu.

Blahopřeji Nele k úspěchu!
Mgr. Svatava Rumpelová

Informace z vyhodnocení:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869416073300656&id=1419510578291210

NelaJurygáčková